Новый драматический театр

Скрозь час і прастору да гледача

Скрозь час і прастору да гледача
 Артукул пра юбіленый сезон Новага драматычнага тэатра ў газеце“Літаратура і мастацтва”


Скрозь час і прастору да гледача

 Артукул пра юбіленый сезон Новага драматычнага тэатра ў газеце“Літаратура і мастацтва”